سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ 0774800000 - info@rahnaward.edu.af

سعادتمندی یک ملت در گرو درایت سه گروه میباشد:

فقیه پرهیزگار، زمامدار نیکوکار و طبیب با اعتبار

پزشکان ضامن سلامت جامعه ، امنیـت روحی بیماران و فرشتگان نجاتی هستند که درد جسم را با روح بلندشان در سایه لطف الهی التیام می بخشند. آنگاه که دردمندی سلامت خود را باز یابد و آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود، ملایک خداوند را ستایش میکند و خداوند به بنده هایش میبالد. انستیوت علوم صحی رهنورد، به مثابه کانون خدمت گذاری و خادم پروری با درک مسولیت خطیر این موسسه در قبال آینده جوانان این مروز و بوم، تلاش نموده است تا بهترین زمینه و مجهز ترین امکانات را جهت شگوفایی هرچه بهتر استعداد های نوین در یک فضای کاملا استندرد و با نظم دقیق اکادمیک در بخش های

1- قابلگی

2- نرسنگ

3- تکنولوژی طبی

با حضور اساتید نامدار و اطبا با اعتبار، با کمترین هزینه ی ممکن رویای آن عده جوانان را که مشتاق علوم صحی و طبابت می باشد، به واقعیت مبدل نموده است.

 

تماس با ما

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

خدمات الکترونیکی

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

دانشکده ها

 • حقوق و علوم سیاسی
 • طب معالجوی
 • اقتصاد
 • طب ستوماتولوژی
 • تعلیم و تربیه

درباره دانشگاه

 • معرفی موسس
 • معرفی دانشگاه
 • سرود دانشگاه
 • ریاست دانشگاه
 • روسای پیشین
 • هیئت رهبری
 • هیئت علمی
Go to top