سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ 0774800000 - info@rahnaward.edu.af
خبرنامه رهنورد

خبرنامه رهنورد (3)

برای دنلود خبرنامه اینجا کلیک کنید

برای دنلود خبرنامه اینجا کلیک کنید

تماس با ما

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

خدمات الکترونیکی

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

دانشکده ها

 • حقوق و علوم سیاسی
 • طب معالجوی
 • اقتصاد
 • طب ستوماتولوژی
 • تعلیم و تربیه

درباره دانشگاه

 • معرفی موسس
 • معرفی دانشگاه
 • سرود دانشگاه
 • ریاست دانشگاه
 • روسای پیشین
 • هیئت رهبری
 • هیئت علمی
Go to top