سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ 0774800000 - info@rahnaward.edu.af

داکتر محمد عارف رحمان سفیرکشوراندونیزیا از بخش های دانشگاه رهنورد درشهرمزارشریف دیدارکرد

داکتر محمد عارف رحمان سفیر کشوراندونیزیای و همراهان شان را ریس غلام محمد ابراهیم زاده معاون شرکت های ابراهیم زاده گروپ، محمد اسحاق امینی رییس دانشگاه رهنورد، استادان دانشگاه و آقای یونسی رییس اتاق های تجارت بلخ همراهی میگرد.
آقای رحمان ازدانشکده طب، حقوق وعلوم سیاسی، دیپارتمنت های انستیتوت علومی صحی وکتابخانه دانشگاه رهنورد دیدار کرد
وی هدف سفرش را دیدار ازولایت بلخ و دانشگاه رهنورد و دانشجویان این دانشگاه درشمال کشور خواند. سفیر کشور اندونیزیا درحالی از بخش های مختلف دانشگاه رهنود دیدار می کرد دانشجویان را به کسب دانش تشویق نموده و به دانشجویان خطاب کرده گفت: شماه نسل جوان و تحصیل کرده هستید که به تمام جهانیان تعلق دارید وخدمت به افغانستان را در اولویت کاری خویش قرار دهید همچنان آرزو کرد که روزی درافغانستان صلح دایمی برقرارشود. وی دانشگاه رهنورد را یکی از معتبر ترین دانشگاه درسطح کشور خواند که با معیارات بین المللی سازگار است همچنان تاکید کرد کشورش برنامه های توسعوی برای افغانستان دربخش اقتصادی، فرهنگی و تحصیلی رویدست دارد که میتوانیم در بخش برنامه توسعوی تحصیلی خویش استادان و دانشجویان دانشگاه رهنورد را شامل بسازیم.
آقای رحمان برحفظ روابط فرهنگی بین دو کشور تاکید کرد و تندیس از آرم کشورش را به عنوان پایداری روابط کشور اندونیزیا با دانشگاه و دانشجویان به دانشگاه رهنورد اهداء کرد

 1

 

2

 3

4

4

4

4

4

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

تماس با ما

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

خدمات الکترونیکی

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

دانشکده ها

 • حقوق و علوم سیاسی
 • طب معالجوی
 • اقتصاد
 • طب ستوماتولوژی
 • تعلیم و تربیه

درباره دانشگاه

 • معرفی موسس
 • معرفی دانشگاه
 • سرود دانشگاه
 • ریاست دانشگاه
 • روسای پیشین
 • هیئت رهبری
 • هیئت علمی
Go to top