سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ 0774800000 - info@rahnaward.edu.af

بنام خداوند دادگر
امروزه بشریت در عصر جدیدی بسر می برد، عصری که از مشخصه آن اهمیت یافتن عالم و دانش است. ملتی که در این عصر از کاروان علم و دانش عقب بماند، به مرگ تدریجی دچار گردیده و سرانجام آن نیز مرگ است؛ زیرا تمدن امروز بشر بر پاشنه علم و دانش می چرخد. علم و دانش علاوه بر اینکه تعیین کننده قدرت دولتها است، ضامن بقاء فرهنگ، تمدن و دستاوردهای علمی- فرهنگی یک جامعه نیز میباشدو به کمک دانش است که بین هویت امروز و تاریخ گذشته آن ارتباط برقرار گردیده و عقبه تاریخی ملت را احیاء می سازد.
امروزه به لطف شرایط جدیدی که در کشور بوجود آمده است، به علم و دانش و اهمیت علم در ساختن امروز و فردای جامعه مورد توجه قرار گرفته است و بر اساس این اهمیت علم و دانش است که در کشور در طی یک دهه ی گذشته مراکز تحصیلات عالی گسترش یافته و جوانان علاقه مند به دانش، گروه گروه به مراکز آموزشی رو آورده اند و دولت نیز با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، فرصتی را برای مراکز آموزش عالی خصوصی فراهم نموده تا در عرصه تعلیم و تربیت و گسترش علم و دانش در کنار مراکز آموزش عالی دولتی شروع به فعالیت نمایند و جامعه را در مسیر بالندگی سوق دهد.
مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی رهنورد نیز براساس حکم شماره مسلسل 83 و شماره ثبت 100 وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان، فعالیت تعلیمی خود را در بهار 1393 شمسی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان آغاز نموده است و در یک مدت زمانی کوتاه توانسته است که به موفقیتهای بزرگی دست یافته و امروزه به یک قطب علمی- آموزشی در شمال افغانستان تبدیل گردد. این موفقیت را در کنار حمایت همه جانبه ی مؤسس محترم و علم دوست و دلسوز به وطن، جناب عباس ابراهیم زاده نماینده مردم بلخ بامی در پارلمان کشور، کادر مجرب علمی، مدیریت صحیح آموزشی و فعالیت شبانه روزی شورای رهبری و تقسیم کار و وظایف به دست آمده است که در ذیل به معرفی هر بخش آن پرداخته می شود.
مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی رهنورد، شامل بخش ذیل میباشد:
1-      ریاست عمومی که در رأس آن رئیس عمومی مؤسسه قراردارد
2-      معاونیت علمی؛
3-      معاونیت اداری و مالی؛
4-      معاونیت امور محصلان.
در ذیل هر کدام به صورت مختصر معرفی می شود.
وظایف رئیس مؤسسه
هر مرکز آموزشی تحصیلات عالی نیاز مند کادر علمی توانا برای پیشبرد برنامه‌ها ی خود می باشد. کادر علمی توانا و متخصص در واقع ستون فقرات مراکز تحصیلات عالی می باشد که بدون آن هیچ گونه تولید علم و دانش صورت نمی گیرد. در حقیقت استوانه علمی دانشگاه، استادان و کادر علمی آن می باشد. البته داشتن کادر علمی به تنهایی کفایت نمی کند بلکه مدیریت خوب و توانا از نیازهای اساسی هر مؤسسه می باشد تا بتواند کادر علمی را در جهت درست هدایت نموده و برای دانشجویان، به حیث سرمایه اصلی دانشگاه، برنامه‌های درستی را تولید و هدایت نماید.
وظایف ریاست عمومی در دو بخش داخلی و خارجی قابل بررسی است.
الف) وظایف خارجی

    نماینده قانونی مؤسسه در داخل و خارج کشور؛
    برقرار نمودن ارتباط علمی، فرهنگی و آموزشی با سایر مراکز دانشگاهی و منطقه ای جهت جلب همکاری های داخلی و بین المللی با هدف ارتقاء ظرفیت های علمی مؤسسه .
    همکاری با نهاد های بین المللی با هدف جلب و جذب مساعدتهای علمی و مالی برای ارتقاء ظرفیت علمی مؤسسه .
وظایف داخلی

    بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و برنامه ریزی در داخل مؤسسه؛
    ریاست از جلسات شورای علمی مؤسسه؛
    نظارت بر تطبیق قانون و جلوگیری از قانون شکنی و قانون گریزی؛
    ایجاد نظم عادلانه در محیط علمی؛
    مسؤل عزل و نصب؛
    ارتقاء ظرفیت همکاران اداری برای پیشبرد کارهای مؤسسه؛
    اجراأت لازم برای استفاده از بورس تحصیلی برای دانشجویان نمونه؛
    ارایه گزارش از فعالیت های مؤسسه به وزارت تحصیلات عالی؛
    نظارت از اجراآت معاونیت های علمی، اداری و محصلان و نهادهای مربوط به آنها؛
    نظارت از اجراآت دانشکده ها.

تماس با ما

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

خدمات الکترونیکی

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

دانشکده ها

 • حقوق و علوم سیاسی
 • طب معالجوی
 • اقتصاد
 • طب ستوماتولوژی
 • تعلیم و تربیه

درباره دانشگاه

 • معرفی موسس
 • معرفی دانشگاه
 • سرود دانشگاه
 • ریاست دانشگاه
 • روسای پیشین
 • هیئت رهبری
 • هیئت علمی
Go to top