سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ 0774800000 - info@rahnaward.edu.af

ریاست تضمین کیفیت مؤسسة تحصیلات عالی «رهنورد»

نهاد تضمین کیفیت، در هر دانشگاه یا مؤسسة تحصیلات عالی، یکی از ضرورت­های اساسی جهت ارتقاء سطح کیفی آموزش، به شمار می­رود. این نهاد، تحت نظارت ریاست ارتقای کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی و اشراف رؤسای دانشگاه­ها و مؤسسات تحصیلات عالی انجام وظیفه می­کند. روند ارتقای کیفیت و اعتباردهی، یک روند مداوم و مستمر است؛ که در طول مدت دوره­ای آموزشی در یک مرکز علمی جریان دارد.

نهاد تضمین کیفیت در مؤسسة تحصیلات عالی«رهنورد» جهت ارتقای سطح کیفی آموزش، وظیفه نظارتی- اجرایی خودش را برای تحقق اهداف مورد نظر، به طور مستمر و دوامدار با همکاری سایر بخش­های تحصیلی موجود، به پیش می­برد. مهم­ترین حوزة وظیفه­ای تضمین کیفیت به شرح ذیل است:

1-نظارت بر روند پروسه آموزش بر اساس مفردات نصاب تحصیلی مصوّب وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان.

2- فراهم سازی زمینه­های رشد فکری و تحصیلی دانشجویان، با همکاری اساتید در مضامین مربوطه.

3-نظارت و بررسی مواد درسی در هر سمستر، و احراز مطابقت آن با مفردات نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی.

4- همکاری با معاونت علمی مؤسسه، جهت جذب اساتید توانمند برای مضامین مختلف در طول سمستر.

5- شناسایی استعدادهای ناب و تشویق آنان جهت ایجاد تحول در روند تحصیلی برای کلیه دانشجویان.

6- تهیه گزارش سالانه از اتقای کیفی آموزش در مؤسسه تحصیلات عالی رهنورد، و ارسال آن به بخش مربوطه در وزارت تحصیلات عالی.

7- ارزیابی اساتید در روند آموزش در هر سمستر و تشویق اساتید نخبه و توامند جهت ارتقای کیفیت بهتر.

8- نظارت مستمر و هفته­وار بر روند تطبیق و اجرای سرفصل­های درسی در هر سمستر.

با احترام

ریاست تضمین کیفیت مؤسسة تحصیلات عالی رهنورد.

 

تماس با ما

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

خدمات الکترونیکی

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

دانشکده ها

 • حقوق و علوم سیاسی
 • طب معالجوی
 • اقتصاد
 • طب ستوماتولوژی
 • تعلیم و تربیه

درباره دانشگاه

 • معرفی موسس
 • معرفی دانشگاه
 • سرود دانشگاه
 • ریاست دانشگاه
 • روسای پیشین
 • هیئت رهبری
 • هیئت علمی
Go to top