سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ 0774800000 - info@rahnaward.edu.af

موسسه تحصیلات عالی رهنورد افتخاردارد که درکنار ارایه خدمات علمی وآکادمیک به فرزندان وجوانان کشور دوره های آموزشی کوتاه وبلند مدت را نیز در راستای ارتقای ظرفیت های علمی وکسب مهارت های دانشجویان برگزار می کند . این مرکز معتبر علمی درکنار سایر خدمات تحصیلی وفراهم نمودن بستر مناسب برای رشد ظرفیت های دانشجویان اخیرا یک دوره آموزشی سه ماهه " فن بیان " را برگزار وجمعی از علاقمندان به این مهارت را آموزش داده است . این دوره آموزشی که به همت برخی از اساتید وبه شکل کاملا داوطلبانه برگزارگردید تعداد 30 تن از دانشجویان با سپری نمودن آموزشهای تیوری وعملی مستحق بدست آوردن سند فراغت شدند . درمراسمی که به مناسبت پایان یافتن این دوره آموزشی واهدای تقدیرنامه های دانشجویان برگزار شد ابتدا استاد محمد کاظم "حیدری" که مسؤلیت این برنامه آموزشی را برعهده داشت ضمن قدردانی از مسولان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی رهنورد بخاطر همکاری های بی شایبه ایکه دراین امر داشتند در رابطه به نحوه ، چگونگی وضرورت برگزاری این دوره آموزشی سخنانی را بیان کرد . "حیدری" تاکید نمود هردانش آموخته ایکه نتواند اندوخته های علمی اش را به نحو مطلوب بیان نماید داشته های که درذهن دارد چشمه ی را می ماند که سربسته ودر دل زمین مدفون باشد . دراین مراسم استاد احمد قیس "جویا" رییس دانشکده حقوق وعلوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی رهنورد نیز ضمن تشویق جوانان به فراگیری علوم وفنون کاربردی ازتلاشهای اساتید این دانشکده تقدیر وستایش نمود . "جویا" تشکیل چنین دوره های آموزشی را برای همه ای دانشجویان اخصا کسانی که در دو رشته قضایی وعلوم سیاسی به تحصیل اشتغال دارند یک امر ضروری دانست. استاد غلام رضا "علیزاده" آمر دیپارتمنت دانشکده حقوق وعلوم سیاسی نیز با تاکید بر اهمیت علم اندوزی ودانش و فراگیری سایر مهارت ها همچون "فن بیان" گفت : فراگیری اینگونه مهارت ها وفنون در بارور نمودن خلاقیت های ذهنی دانشجویان نقش موثری داشته وبرتوانای ها ی گفتاری آنان می افزاید . دراخیر این برنامه برای فارغان این دوره آموزشی اسناد وتقدیرنامه های که تدارک دیده شده بود اهدا شد . قابل ذکر اینکه به منظور تشویق بیشتر دانشجویان انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال افغانستان "سجنا" نیز درتهیه واهدای تقدیرنامه های این دانشجویان با موسسه تحصیلات عالی "رهنورد" نهایت همکاری را نموده است.

 

تماس با ما

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

خدمات الکترونیکی

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

دانشکده ها

 • حقوق و علوم سیاسی
 • طب معالجوی
 • اقتصاد
 • طب ستوماتولوژی
 • تعلیم و تربیه

درباره دانشگاه

 • معرفی موسس
 • معرفی دانشگاه
 • سرود دانشگاه
 • ریاست دانشگاه
 • روسای پیشین
 • هیئت رهبری
 • هیئت علمی
Go to top