سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ 0774800000 - info@rahnaward.edu.af

در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است. انسانها همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری های اطلاعات و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوریهای جدید و یا عالی، یاد می شود بیشترین تاثیر را در حیات بشری داشته اند.
دنیای ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد همگرایی آنان بیش از گذشته با یکدیگر بوده، بگونه‌ای که داده‌ها و اطلاعات بسرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار می‌گیرد.
بخش ICT یافناوری‌‌اطلاعات‌وارتباطات (Information & Communication Technology)، موسسه تحصیلات عالی رهنورد در جریان دوسال توانسته است که اطلاعات پایه تحصیلی را برای عموم دانشجویان از طریق سامانه دانشجویی بصورت آنلاین در هرنقطه دنیا و بصورت افلاین در مرکز ICT موسسه تحصیلات عالی رهنورد آمده سازد.

دانشجویان دانشکده های چند گانه این موسسه می توانند اطلاعات مورد نیاز خویش را از قبیل گزارش های درسی، انتخاب کریدیت، نتایج امتحانات، انتخاب موضوع کنفرانس دانشجویی، تبادل اطلاعات با استاد رهنما، دسترسی به سوابق تحصیلی و دسترسی به اطلاعیه های عمومی دانشگاه را بدست بیاورند همچنان در بخش کتابخانه و خوابگاه دانشجویان و اساتید می توانند به تمام عناوین کتاب های موجود در کتابخانه دسترسی داشته باشد.

 

تماس با ما

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

خدمات الکترونیکی

سرک سید آباد، مزارشریف، ولایت بلخ

دانشکده ها

 • حقوق و علوم سیاسی
 • طب معالجوی
 • اقتصاد
 • طب ستوماتولوژی
 • تعلیم و تربیه

درباره دانشگاه

 • معرفی موسس
 • معرفی دانشگاه
 • سرود دانشگاه
 • ریاست دانشگاه
 • روسای پیشین
 • هیئت رهبری
 • هیئت علمی
Go to top