درباره دانشگاه

مؤسسه تحصیلات عالی رهنورد:

مؤسسه تحصیلات عالی رهنورد که توانست در سال 1393 خورشیدی با تلاش فراوان غلام عباس ابراهیم زاده وکیل منتخب مردم ولایت بلخ در شورای ملی مجوز فعالیت را از مقام محترم وزارت تحصیلات عالی به دست آورد. این مؤسسه مفتخر است که اکنون با پذیرش دلباختگان علم معاصر همچون طب معالجوی،طب استومتالوژی،حقوق و علوم سیاسی،تعلیم و تربیه و در بخش انیستیتیوت با 8 دیپارتمنت علوم صحی توسط کادرهای علمی مجرب و مسلکی به سویه های دکترا،ماستر ودارای رتبه علمی بالا در خدمت شما میباشد.
این مؤسسه تحصیلی که یکی از مؤسسات عالی خصوصی در کشور به شمار می رود با برنامه ریزی دقیق و داشتن استراتیژی منظم جهت ارتقآ ظرفیت و بهبود کیفیت تحصیلی توافق نامه را با دانشگاه های معتبر به امضاء رسانیده، تا با اعزام کدرهای علمی ودانش آموخته گان فارغ شده از این مؤسسه ادامه تحصیلات عالی را برایشان مساعد سازد.همچنان مؤسسه تحصیلات عالی رهنورد تخفیف ویژه را در هزینه تحصیلی آن عده از محصلین که نمرات عالی را در امتحانات ختم سمستر بدست آوردند در نظر گرفته میشود.

خدمات و تسهیلات:

1.فراهم کردن بورس تحصیلی در مقطع ماستری برای محصلین ممتاز.
2.فراهم نمودن زمینه های تحصیلی به درجه ماستری و دکترا برای استادان در دانشگاه های معتبر دنیا.
3.فراهم سازی زمینه های شغلی و کاری برای فارغین.
4.تخفیف ویژه در فیس های تحصیلی.
5.لیلیه برای محصلین طبقه ذکور و اناث بطور جداگانه.
6.توزیع بلاک رهایشی برای استادان و محصلین ممتاز در اقساط ده ساله.
7.سیر و سفر های علمی.
8.کلینیک صحی.
9.کلپ ورزشی برای طبقه ذکور و اناث به طور جداگانه.
10.کتابخانه، خدمات انترنتی و کافی شاپ.
11.شفاخانه کادری مجهز.